برجام،نرمش قهرمانانه،مقررات گروه ویژه اقدام مالی،مجلس،خامنه ای

زمینه‌سازی برای «نرمش قهرمانانه» دیگر

زیتون-فائزه مهرابی: شعار دادن علیه علی‌اکبر صالحی درمراسم روز قدس، تجمع گروهی از طلاب درمقابل  دفتر علی لاریجانی در اعتراض به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم و نشست جامعه مدرسین درباره اجرای مقررات گروه  ویژه مالی( (FATF )حکایت از تکرار