بدحجاب

حجاب اجباری در ترازوی نقد

حامیان حجاب اجباری تلاش بسیار کرده‌اند تا برای موجه سازیِ اجبار در حجاب، دلایلی مطرح سازند. مهمترین دلایلی که در دفاع از حجاب اجباری مطرح می‌کنند از این قرارند: ۱. حجاب باید اجباری باشد چون در جامعه، مسلمانانی زندگی می‌کنند