بداخلاقی

حسن روحانی: برخی روزنامه ها فحش نامه است

زیتون- حسن روحانی روز شنبه در سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید گفت که «برای اخلاق، وحدت ملی، برادری و خلق نکو انقلاب شد» وگرنه بنده بگویم انقلابی ام چه فایده ای دارد. انقلاب به معنای این است که «مردم از دست