بحران ارزی،دلار،دارو،لوازم خانگی،

هراس از ونزوئلایی شدن

زیتون-پریا منظرزاده: کاهش ارزش پول ملی ایران موجب شده که بار دیگر زنگ هشدار ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران به صدا درآید؛ اتفاقی که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مقیاسی کوچک‌تر افتاد و عواقب اقتصادی-اجتماعی بسیاری به جای