بایگانی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

حسین راغفر: ۱۲ بانک رسما ورشکسته هستند اما اعلام نمی‌شود

زیتون- حسین راغفر، در نشست جنبش کارگری در ایران، پیش و پس از انقلاب،  با اشاره به پدیده جهانی‌شدن گفت که جهانی‌شدن تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده و این امر موجب شده مباحثی همچون کار در معرض توجه ادامه…