بازپرس قوه قضاییه

بازپرسی که دستور فیلترتلگرام را داده بود، بازداشت شد

زیتون– بیژن قاسم‌زاده٬ بازپرس شعبه ۵ دادسرای فرهنگ و رسانه٬ روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است. دهم اردیبهشت سال‌ گذشته٬ بیژن قاسم‌زاده٬ بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران٬ دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام