بازنگری علوم انسانی

پذیرش در رشته‌های بازنگری شده از اقتصاد و روانشناسی‌اسلامی تا گردشگری مذهبی

زیتون– بررسی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد نشان می دهد، ۱۲ رشته بازنگری شده در علوم انسانی امسال در دانشگاه ها دانشجو می پذیرند. این اتفاق در بعد تولید محتوا در واقع ماحصل اقداماتی است که در سه