اینفلوئنسری

تلاش برای انطباق «شاخ‌های اینستاگرام» با اصول «اسلام»

زیتون ـ شیوانظرآهاری: معاونت در فساد فی‌الارض، تشویق به فساد، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب از جمله اتهاماتی بود که طی روزهای اخیر، در دادگاه «فاطمه خویشوند» معروف به سحرتبر علیه او مطرح شده است. «اینفلوئنسر» اصطلاحی‌