اینستاگرام،فیلترینگ،تلگرام،دادستان کل کشور،محمد مصدق

دورخیز قوه قضائیه برای فیلتر کردن اینستاگرام

زیتون-سینا پاکزاد: معاون اول دادستان کل کشور روز سه شنبه خبر داد که فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. محمد مصدق، معاون دادستان کل کشور، که کمتر در رسانه ها ظاهر می شود اعلام کرد که فیلترینگ