ایرلو

ایرلو یا شهلایی؟ یک تیر و دو نشان

زیتون ـ سولماز ایکدر: خبر کوتاه مرگ حسن ایرلو که در ساختار رسمی جمهوری اسلامی او را «سفیر ایران در صنعا» می‌خوانند، طی روزهای گذشته در منابع خبری رسمی داخل کشور انعکاس وسیعی یافت. بر اساس گزارش‌های رسمی حسن ایرلو،