ایرج مصداقی

آهنگری که شکنجه‌گر شد

زیتون ـ مهسا محمدی: در نگاه اول یک اعلامیه ترحیم معمولی به نظر می‌آید، در آن نوشته شده که داوود رحمانی، «مظهر حسن خُلق و مهربانی» بود. در ظاهر شبیه به یکی از هزاران پدر و پدربزرگ «مهربان»ی است که

دادخواهی از «دادیار»

زیتون – پس از گذشت سی و سه سال از آن تابستانی که داغش هنوز بر دل خیلی‌ها مانده٬ یکی از متهمین اعدام‌های ۶۷، روز گذشته (سه شنبه) در جایگاه متهم در پیشگاه عدالت ایستاد. محاکمه حمید نوری، دادیار سابق

جنایت مشمول مرور زمان نمی‌شود

 زیتون ـ محمدرضا سرداری: خبر بازداشت حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در دوره اعدام‌های سال ۶۷؛ در فرودگاه استکلهم موجی از امید را برای دادخواهی در میان خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان آن واقعه ایجاد کرده است. نوری شنبه