بایگانی

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ایران‌شناسی در وین: از کتیبه‌های هخامنشی تا «اسلامی‌سازی»

گزارش از: آرش عزیزی

دانشگاه وین با آن تاریخ غنی و شهرت علمی و ساختمان نئوکلاسیک چشم‌گیر از جلوه‌های جهان آلمانی‌زبان است. اما هفته گذشته، به مدت سه روز، بیش از هر زبانی این فارسی بود که در گوشه و کنار این دانشگاه به ادامه…