ایران روحانی اقتصاد تحریم رکورد

امیدی به خروج از رکود اقتصادی نیست

زیتون- سارا مدنی: سال ۱۳۹۵ برای دولت حسن روحانی سالی سخت خواهد بود؛ فرآیند احیای اقتصاد ایران در سال آینده، نقشی تعیین کننده در به سرانجام رساندن وعده‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید خواهد داشت. در این میان هم دور