ایرانشناس

ایران شناس فقید از زبان چهره های فرهنگی

زیتون- آیین بزرگداشت دکتر منوچهر ستوده، ایران شناس برجسته، در کانون زبان فارسی برگزار شد در این مراسم که به همت فصلنامه بخارا برپا شده بود چهره های شاخص فرهنگی و علمی سخن گفتند یا خاطراتی از زنده یاد ستوده را