اپليكيشن

گرشاد، اپلیکیشنی برای دور زدن گشت ارشاد

زیتون-  اپلیکیشن گرشاد که به تازگی فعالیتش را آغاز کرده است، راه حلی است برای شهروندان ایران تا «بدون روبرو شدن با گشت ارشاد» در شهر تردد کنند. سایت «گرشاد» در صفحه نخست خود در مورد دلیل فعالیتش نوشته است:«چندی