بایگانی

۰۹ خرداد ۱۳۹۵

باید منتظر حکم حکومتی رهبر باشیم

گفتگو با محمد اولیایی‌فر؛

زیتون-فیروزه رمضان‌زاده:در حالی که همه منتخبان دوره دهم مجلس شورای اسلامی خود را برای نشستن بر صندلی‌های سبز رنگ پارلمان آماده می‌کنند هنوز تکلیف مینو خالقی منتخب مردم اصفهان مشخص نیست و او در یک قدمی کرسی نمایندگی باید به ادامه…