اهدای خون

آیا اهدای خون امن است؟

زیتون ـ مهسا محمدی: «بسیاری از بیماران نیاز روزانه به خون دارند. اگر بنا باشد با هر اتفاقی از اهدای خون اجتناب کنیم، بیماران تالاسمی

آخرین مطالب