اهدای خون

آیا اهدای خون امن است؟

زیتون ـ مهسا محمدی: «بسیاری از بیماران نیاز روزانه به خون دارند. اگر بنا باشد با هر اتفاقی از اهدای خون اجتناب کنیم، بیماران تالاسمی یا دیگر بیماران خاص چه کار کنند؟ بیماری که خونریزی معده کرده است چه کار