انقلاب ۵۷

روند فعلی به «اسقاط نظام» می‌انجامد؛ بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «در چهل‌وسومین سالگرد انقلابِ ضداستبدادی – ضداستعماری ۱۳۵۷ بدیلی که طرح‌افکندن و تحقق یافتن آن‌را تعقیب می‌کنیم در

پرونده ویژه ۳| انقلاب ۵۷ و بازگشت طلاب به دستگاه قضا

زیتون ـ یلدا امیری: با پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ که روحانیون و تندروهای اسلامگرا را به قدرت رساند، بخشی از دستاوردهای تاریخی حوزه قضایی دوره پهلوی از دست رفت. پیش از انقلاب «علی اکبر داور» با پایه‌گذاری دادگستری نوین در