انقلاب فرهنگی

هاشمی رفسنجانی: انقلاب فرهنگی کار اشتباهی بود و من با آن مخالف بودم

زیتون– هاشمی رفسنجانی در مراسم سی و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی به تعطیلی دانشگاه‌ها در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت:« در آن زمان دانشجویان قیام کردند و دانشگاه‌ها تعطیل شد و اسمش را انقلاب فرهنگی گذاشتند و