انفجار مدینه

تصویر عامل انتحاری انفجار مدینه منتشر شد

زیتون– شبکه خبری العربیه با انتشار تصاویری، عمر عبدالهادی العتیبی ۱۸ سالهرا  عامل انتحاری انفجار مدینه معرفی کرد. ایسنا به نقل از  شبکه خبری العربیه عربستان و

آخرین مطالب