انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

استعفای اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

زیتون– اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت این انجمن، از سمت خود استعفا کردند. این انجمن سال گذشته با وعده علی ربیعی و به عنوان

روزنامه نگاران به دنبال تاسیس انجمن صنفی جدید

زیتون- بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران حمایت کرد. مفیدی که خود از اعضای هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است، در گفتگو با ایلنا تاکید کرد که «انجمن صنفی