انتقال آب دریای خزر به سمنان

چالش های پیش روی مازندران با انتقال آب خزر

زیتون- منتخب مردم ساری برای مجلس دهم، از منتقدان طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان است، زیرا این طرح را خیانتی آشکار به محیط زیست مازندران می داند که عواقبی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. علی اصغر یوسف‌نژاد