انتخابات مجلس زنان سهم

چهره مجلس باز هم مردانه می‌ماند

زیتون- سارا مدنی: «تغییر چهره مردانه مجلس»؛ کمپینی بود که با رد صلاحیتهای گسترده کاندیداهای مجلس توسط شورای نگهبان به نتیجه دلخواه نرسید و مطالبه مهم دیگر یعنی سهم ۳۰ درصدی زنان از کرسی های مجلس ایران نیز  با وضعیت