اميركبير

اقدام هماهنگ تشکل‌های دانشجویی امیرکبیر به مناسبت سالگرد حصر

زیتون-  تشکل‌های اصلاح طلب دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اقدامی هماهنگ به مناسبت پنجمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، تابلوهای اعلانات دانشگاه را به تصاویر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اختصاص دادند.