امر حمله به سفارت عربستان

کاهش اتهام مهاجمان به سفارت عربستان

زیتون- فاطمه‌سادات غمخوار، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان خبرداد که احتمالا این پرونده برای رفع برخی نواقص به دادسرا باز می‌گردد.  شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت در این پرونده رای صادر نکرده است. خبرگزاری تسنیم

آمر حمله به سفارت عربستان: اگر روحانی نمی خواست، نمی شد

زیتون- حسن کردمیهن، متهم آمریت حمله به سفارت عربستان، در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهوری، ضمن اشاره به جزئیات مکالمات خود در شب حادثه با حمله‌کنندگان، با لحنی تهاجمی و البته صمیمی گلایه‌هایی از نوع برخورد با خود و نیروهایش مطرح