امر به معروف

دانشگاه در عصر رئیسی

زیتون ـ یک هفته پیش بود که خبری در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت مبنی بر «انتخاب وزیر علوم به ریاست شورایِ اسلامی شدن دانشگاه‌ها»، که خود به تنهایی نوید دورانی عجیب را برای دانشگاه و دانشجو می‌دهد. حالا اگر به