امامان جمعه

نماز جمعه یا تریبون تهدیدِ جمهور

زیتون ـ سولماز ایکدر: تریبون نماز جمعه، منبر واجب تخییری شیعیان، چند صباحی است که تبدیل به سنگری برای حمله به جمهور شده است. ائمه جمعه از «منبر صاحب الزمان» یا شهروندان را تهدید می‌کنند، یا از دسترسی مردم به

امامان جمعه یا سربازان پروپاگاندا

زیتون ـ سولماز ایکدر: نماز جمعه، منبر واجب تخییری شیعیان، مدت‌هاست که تبدیل به تریبونی برای خط و نشان کشیدن برای مومنین، تهدید کردن آنان یا توجیه کمبودها و کاستی‌های حکومت شده است.یکی از عجیب‌ترین اظهار نظرهای نماز جمعه هفته

تغییر ۲۷۳ امام جمعه در دو سال

زیتون _ سولماز ایکدر: کمی بیشتر از ۳۹ سال از اولین نماز جمعه‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به امامت آیت‌الله طالقانی، می‌گذرد٬ اما این آیین با آنچه در آن‌ سال‌ها برگزار می‌شد٬ تفاوت‌های بسیاری یافته است. شورای سیاست‌گذاری ائمه