المیپک ۲۰۲۱

مدال‌ ایران یا مدال‌ جمهوری اسلامی؟

زیتون ـ مهسا محمدی: هنوز یک روز از شروع بازی‌های المپیک توکیو نگذشته بود که مدال طلای جواد فروغی در تیراندازی، این بازی‌ها را برای ایرانیان «سیاسی» کرد. البته اختلافات حاکمیت و مخالفانش درباره المپیک را در موضوعات مختلف، از