المپیاد

ایران، بیشه ای سوخته در قلب کویر*

زیتون ـ چند روز گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست شد که ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد اما در واقع نشان از عمق فاجعه‌ای دارد که جامعه ایران را درگیر خود کرده و سایه