الغنوشی

راشد الغنوشی از اخوان‌المسلمین جدا شد

زیتون– الغنوشی، رهبر حزب النهضه تونس، خبر داد که لحظه جدایی او از جماعت «اخوان‌المسلمین» فرارسیده است. او این حرف را در نامه‌ای حماسی و پرشور که به‌تازگی برای نشست جهانی اخوان‌المسلمین در ترکیه فرستاده بود، بیان کرد. به گزارش