اعتراضات معلمان

حمایت جمعی از فعالان مدنی و سیاسی از جنبش مدنی معلمان

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور ضمن صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که همگان «پژواک صدای حق طلبانه جنبش مدنی معلمان ایران باشند.» در این بیانیه تاکید شده است: «معلمان ایران برای مطالبه حقوق

?مسئولین کشور لجوجانه از پذیرش واقعیت‌های موجود طفره می‌روند

زیتون– جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران در حمایت از کارگران و معلمان٬ بیانیه‌ای صادر کردند. به گزارش «زیتون» در این بیانیه ضمن اشاره به «تنگناهای معیشتی ناشی از تورم افسار‌گسیخته» از بی توجهی مسولین نسبت به اعتراضات صنفی٬