اعتراضات مردمی، وزارت کشور، خاندان پهلوی، وزارت امور خارجه آمریکا، علم الهدی

خواسته های بارز در تجمعات بلاتکلیف

زیتون ـ مهسا محمدی: حدود یک هفته از آغاز اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد و چنانچه از شواهد پیداست داستان همچنان ادامه دارد. اعتراضات از اصفهان شروع شد و بعد از آن به شیراز، کرج، اشتهارد، قرچک، اراک،