اعتراضات مرداد 97، دستگیرشدگان، نادر افشاری، رضا اوتادی