اعتراضات اصفهان

اعتراض جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به سرکوب کشاورزان اصفهانی

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان بیانیه‌ای صادر کردند. این بیانیه در پی اعتراضات هفته‌های اخیر کشاورزان اصفهانی به کمبود آب برای کشت پاییزه و خشک شدن