اعتراضات آبان ۹۸

? پاسخ به اعتراضات آبان مشت آهنین بود

زیتون– در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جمعی از فعالان سیاسی٬ اجتماعی و حقوق بشری بیانیه‌ای صادر کردند. به گزارش «زیتون» امضاءکنندگان این بیانیه  با اشاره