اصلاح قانون

از جمهوری نیم‌بند به «جمهوری دوم»؟

زیتون ـ مهسا محمدی: محمد رضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، «جمهوری دوم» را نامی بامسما برای آن وضعیتی می‌داند که بعد اعمال تغییرات پیشنهادی او

آخرین مطالب