اشیاء باستانی

بازگشت ۷۳ قطعه اشیای باستانی ایران از آمریکا

زیتون- «۷۳ اثر مهر ساسانی که از آمریکا به ایران بازگردانده شدند، از نفیس‌ترین اثر مهرهای دوره‌ی ساسانی هستند، که هنوز مشخص نیست متعلق به کدام محوطه‌ی تاریخی‌اند.» ساعتی پیش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، خبر داد