بایگانی

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

توضیح سخنگوی وزارت خارجه

اخبار منتشر شده درخصوص تحویل اس ۳۰۰ تفسیر رسانه ها بوده است

زیتون-سخنگوی وزارت خارجه درباره مباحث مطرح شده در نشست خبری امروز خود درمورد تحویل سامانه اس ۳۰۰ به ایران توضیح ضروری و مهمی را منتشر کرد. حسن جابری انصاری در این اطلاعیه که در خبرگزاری های کشور منتشر شده است ادامه…