استیضاحٍ، پرسش از رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، بحران اقتصادی

پرسش از رهبر، پاسخ از رییس‌جمهور

زیتون- پریا منظرزاده: در شرایط اوج بحران اقتصادی، اعتراض‌های خیابانی و آنچه احتمال افزایش چشم‌گیر قیمت بنزین خوانده می شود، نمایندگان مجلس سوال از رییس جمهور را اعلام وصول کردند. این درحالی‌ست که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور به خروج آمریکا از برجام