استیضاحٍ، پرسش از رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، بحران اقتصادی

پرسش از رهبر، پاسخ از رییس‌جمهور

زیتون- پریا منظرزاده: در شرایط اوج بحران اقتصادی، اعتراض‌های خیابانی و آنچه احتمال افزایش چشم‌گیر قیمت بنزین خوانده می شود، نمایندگان مجلس سوال از رییس جمهور