استیضاح، علی ربیعی، علی لاریجانی، محسنی بندپی، پزشکیان

متهمی که سرپرست شد

زیتون ـ مهسا محمدی: سه روز بعد از استیضاح و برکناری سکان‌دار وزارت کار که پرخرج ترین وزارت دولت هم هست، سرپرستی آن به انوشیروان محسنی