بایگانی

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

معنا ندارد که اجرای همه قانون اساسی برعهده رییس جمهوری باشد

رييس قوه قضاييه

زیتون- آملی لاریجانی، رئیس‌ قوه‌قضائیه اصل ۱۱۳ قانون اساسی درباره مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را دارای ابهام خواندو گفت: معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد. به گزارش «مهر»،  آملی لاریجانی ضمن بیان ادامه…