ازدواج با فرزند خوانده

لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» در راه مجلس

زیتون– محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از «حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر داد و گفت: «هم اکنون دولت لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج