ارکستر سمفونیک تهران

رهبری: آقای وزیر و معاونش آبرویم را بردند

زیتون- علی رهبری و فرهاد فخرالدینی به دلیل بی‌احترامی مدیران خانه موسیقی در شورای اجرایی ارکسترها، جلسه امروز را ترک کردند. علی رهبری در این مورد گفت که وزیر ارشاد و معاونش با سکوتشان فقط به او توهین کردند. رهبر ارکستر سمفونیک

جنتی استعفای علی رهبری را نپذیرفت

زیتون- عصر دیروز علی رهبری به همراه علی مرادخانی، معاونت هنری وزیر ارشاد، به دیدار علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته بودند که در این جلسه وزیر فرهنگ با اظهار رضایت از کیفیت هنری عملکرد علی رهبری و تجلیل از او، اعلام

رهبر ارکستر سمفونیک تهران، ایران را ترک کرد

زیتون- علی الکساندر رهبری، مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران به اتریش رفت و حضور او در ارکستر سمفونیک ایران یک سال هم نپایید. رهبر سرشناس ارکسترهای جهانی و موسیقی‌دان برجسته ایرانی از رهبری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد و