ارکراین

موضع ایران در جنگ اوکراین؛ نه «ملی» و نه «مذهبی»

زیتون- سولماز ایکدر: نه محکوم کردن و نه حتی بی‌طرفی؛ جمهوری اسلامی در ماجرای حمله روسیه به اوکراین در کنار کشور متجاوز ایستاد تا همراه سوریه جز معدود کشورهایی باشد که از این کشورگشایی محرز حمایت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، در