ارشاد،مجوز، شجریان

«یالثارات» باید دوباره مجوز دریافت کند

زیتون-حسین نوش‌آبادی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۵،  در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم دستگاه قضائی به فعالیت هفته نامه «یالثارات» علی رغم لغو پروانه امتیاز این نشریه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات، گفت: هیئت نظارت بر