ارسلان رضایی

بازداشت همکاران «تبهکار» جمهوری اسلامی در ترکیه

زیتون– روزنامه‌های جمهوریت و دیلی صباح در ترکیه امروز از بازداشت ۱۱ یا ۱۳ نفر از شهروندان این کشور که در ربایش «مخالفان سیاسی» جمهوری اسلامی از این کشور و برگرداندنشان به ایران نقش داشتند٬خبر دادند. روزنامه دیلی صباح در