اردشیر امیرارجمند حصر انتخابات

برای شرکت هدفمند در انتخابات نباید تردید کرد

  زیتون- آیدا قجر:  ششمین سال حصر خانگی رهبران جنبش سبز با  شروع تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان همزمان شده است. انتخاباتی که شورای نگهبان به شیوه‌ همیشگی‌اش با رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب دست به مهندسی آن زده است. حالا مهم‌ترین پرسش