اختلاس پتروشیمی

متهم پرونده پتروشیمی: مرجان شیخ‌الاسلامی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

زیتون– چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در تهران برگزار شد. در این جلسه رضا حمزه لو و محسن احمدیان، از متهمان پرونده، در دفاعیاتشان بر وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و اقداماتشان را خدماتی به