بایگانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

دوربین سیما برای اولین بار چهره غایبان انتخابات را به تصویر کشید

زیتون- صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در همه دوران سی و هفت سال در ایام انتخابات به صورت همه جانبه صدای افراد طرفدار شرکت در انتخابات را منعکس کرده این بار در اقدام بی سابقه و سوال انگیز صدا ادامه…