احمد وطندوست

حاکمان ایران را تجزیه می‌کنند

  آیت‌الله‌ها و سرداران سپاه پاسداران و مدیران امنیتی جمهوری اسلامی در ستون‌ها و زیربناهای ملی کشور بمب ساعتی کار گذاشته‌اند و از آن به عنوان ابزار  تهدید علیه جنبش دموکراسی‌خواهی استفاده می‌کنند. امروز همه ما اطلاعات زیادی نسبت به